Vi tilbyr:
Samtaleterapi/Coaching

Gjennom samtale bruker terapeuten/coachen sin oppmerksomhet og tilstedeværelse aktivt. Ut fra det som oppstår i møtet mellom terapeut og klient, kan hun stille spørsmål som kan få klienten til å se ting fra et nytt perspektiv. I samtaleterapi/coaching brukes forskjellige metoder for å tydeliggjøre en situasjon: først og fremst den gode, åpne dialogen, men også tegning, rollespill, modellering eller andre kreative metoder kan brukes dersom klienten føler at dette er nyttig. Terapi eller coaching består blant annet i å finne tilbake til sin egen, indre stemme: Hva er viktig for meg? Hva ønsker jeg? Hva vil jeg?

Vi har tro på at vi alle selv besitter svarene på våre utfordringer, men at vi noen ganger kan trenge støtte eller hjelp for å komme i kontakt med denne evnen. Noe av formålet med terapi eller coaching er nettopp å hjelpe fram din evne til å støtte deg selv.

Vi bruker samme metode enten vi coacher eller har samtaleterapi. Det som kan variere er klientens egne forventninger. Generelt kan det sies at forventningene til coaching ofte er en mer målrettet løsning knyttet til et avgrenset tema, mens forventningene til terapi kan innebære en større åpenhet for hva som dukker opp, og et noe mer dyperegående og langvarig forløp.

Parterapi

De fleste par venter med å oppsøke en terapeut til de er i en form for krise. Situasjonen har kanskje utviklet seg over flere år, og det kan også være mer akutte ting som har oppstått. Noen ganger er opplevelsen av utfordringen også helt forskjellig innad i paret.

 

Det er aldri for sent å komme i parterapi. Uansett utfall av slike situasjoner, kan det føles godt å bearbeide, bli klar over og ta inn over seg hva som skjer i relasjonen. Det kan føles trygt å ha en objektiv person tilstede, når tøffe tema skal snakkes om. Det kan også være godt å få støtte til å kommunisere på en ny måte, som kanskje føles mer hensiktsmessig enn hva man er vant til. 

Parterapi er også en god investering i et allerede fungerende parforhold. Det kan forebygge konflikter, avdekke ulike forventninger og utvikle relasjonen til å bli tryggere og mer velfungerende. 

 

Foreldreveiledning

Foreldrerollen kan være utfordrende, enten man har ansvaret for småbarn, større barn eller ungdommer. I foreldreveiledning kan du utvikle en større bevissthet rundt dine reaksjoner, utfordringer og eventuelle fastlåste mønstre i foreldrerollen.  Vi tror ikke at vi kan forandre andre, men vi vet at gjennom å bli bedre kjent med oss selv og våre reaksjoner, får vi selv et større handlingsrom. Temaer å ta opp i foreldreveiledning kan være:

 

Hvem blir jeg i møte med barnet mitt?

Hvordan får jeg til en god kommunikasjon med barn/ungdom?

Grensesetting 

Trygghet og tydelighet i foreldrerollen

Konflikter i hjemmet

Å være alene om omsorgen

Følelse av utilstrekkelighet

 

Ungdomscoaching

Barn og unge kan noen ganger trenge en utenforstående å snakke med. En som ikke nødvendigvis kommer med råd, men som er tilstede for deg, lytter til det du sier og som har taushetsplikt. Coachingrommet er et sted der det er plass til alle slags følelser og tanker. Noen temaer kan være:

 

identitet - hvem er jeg? 
prestasjonsangst
stress
følelsen av å ikke passe inn 
å leve opp til andres forventninger                                                                                             sorg
foreldres samlivsbrudd
mobbing
selvkritikk

yrkes- og/eller skolevalg

Stresshåndtering

Få mennesker går gjennom livet uten å tidvis oppleve forskjellige plager relatert til stress. Symptomer på stress kan blant annet være:


- hodepine
- hjertebank

- magesmerter
- hyppige infeksjoner

- søvnløshet

- stivhet i muskler og ledd

- smerter i kroppen
- pustebesvær

- indre uro
- tretthet

- irritabilitet
- angst
- konsentrasjonsvansker

- hukommelsesvansker

 

Alle disse symptomene er en naturlig del av det å være menneske - livet består av forskjellige faser med ulike utfordringer. Det er når du føler at disse plagene er vedvarende og at de går utover livskvaliteten, at det kan være fint å få hjelp til å snu uhensiktsmessige mønstre. Mange mennesker opplever at de er fanget i et hamsterhjul av forventninger og prestasjonskrav og ser ingen vei ut.

Terapi/coaching kan være et godt verktøy til å øke oppmerksomheten på hva som skjer med deg i stressede situasjoner, noe som kan være en hjelp til å håndtere stresset bedre. Andre ganger kan vi hjelpe deg til å ta valg som er viktige for å leve mindre hektisk, og til å komme i kontakt med hva som betyr mest for deg i ditt liv.