Samtaleterapi eller coaching - for hvem?

Mange mennesker kan ha stort utbytte av coaching eller samtaleterapi.

Vi har en helhetlig tilnærming, og tenker at kropp, tanker og følelser henger tett sammen.

I både coaching og terapi tar vi utgangspunkt i her og nå, og om du står i en vanskelig livssituasjon eller rett og slett ønsker en høyere livskvalitet, vil vi gjerne støtte og veilede deg i din prosess.

 

 

Grunner til å oppsøke en terapeut eller coach kan være:

 

 • At du trenger noen å snakke med for å sortere tanker og følelser

 •  Har en følelse av å stå fast i livet ditt

 •  Ønsker å bli bedre klar over dine egne grenser og behov

 •  Føler at livet er for stressende

 •  Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser, og bli mer av deg selv

 • Er ved et veiskille i livet, eller i en vanskelig valgsituasjon.

 

 

Det kan også være temaer som:

 

 • Familiekonflikter - ungdom - foreldre

 • Samlivsbrudd / samlivsutfordringer - utroskap

 • Konflikter på arbeidsplassen - sykmeldte

 • Uro eller nedstemthet

 • Svangerskap - familieplanlegging - fødsel

 • Sorg

 • Utbrenthet

 • Tidsklemma

 • SeksualitetDet er ikke sikkert du vet hvorfor du vil prøve samtaleterapi eller coaching, og det trenger du heller ikke! Sammen kan vi utforske det som kan være viktige temaer for akkurat deg, i ditt eget tempo.