HEL samtaleterapi og coaching:
                                                - ingen venteliste - rask oppstart
                                                - sentral beliggenhet
                                                - mulighet for telefon- og videotimer
                                                - tett oppfølging i trygge rammer
Samtaleterapi og coaching passer for deg som:

 

 • trenger noen å snakke med for å sortere tanker og følelser

 • har en følelse av å stå fast i livet ditt

 • ønsker å bli mer klar over dine egne grenser og behov

 • føler at livet er for stressende

 • ønsker å utvikle dine styrker og ressurser, og bli mer av deg selv

 • er ved et veiskille i livet, eller i en vanskelig valgsituasjon

Hva er gestaltterapi?
 • Gestaltterapi er en form for psykoterapi der terapeuten er opptatt av hele mennesket; tanker, kropp og følelser. I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut en viktig del av prosessen mot en bevisstgjøring av egne reaksjoner og handlinger.

 • Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, i kriser og i egenutvikling, og kan være et godt alternativ til psykolog.

 • Grunnleggende ideer innenfor gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

 • Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

 

 
"Forandring skjer når man blir den man er,
ikke når man forsøker å bli noe man ikke er."
                                                       A. Beisser, 1971                         
 • c-facebook

Lik facebooksiden vår og få oppdateringer og

nyheter fra HEL samtaleterapi og coaching

Kontakt oss: 
Telefon: 91758205
E-post: linda@hel-terapi.no